Vastuullisuus

Vastuullinen hankinta

Vastuullisen hankintaketjun hallintamme perustuu Tuko Logisticsin hankinnan eettisiin periaatteisiin sekä erilaisiin vastuullisuuslinjauksiin. Niissä määrittelemme vaatimuksemme tavarantoimittajille sekä tuotteiden laadulle ja turvallisuudenhallinnalle. Hankinnan neuvottelutilanteissa tavarantoimittajiemme kanssa noudatamme Hyvän kauppatavan periaatteita.

Eldorado-tuotteista ja muista Tukon omista merkeistä lähes puolet valmistetaan kotimaassa. Lisäksi omien merkkien ja oman maahantuonnin tuotteita valmistetaan ja pakataan eri puolilla maailmaa. Hankintaketjun vastuullisuuskysymykset kuten jäljitettävyys, hyvät työolot sekä turvalliset tuotantotavat ovat vastuullisuustyömme painopisteitä. Edellytämme myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme vastuullisia toimintatapoja. 

Laadun ja turvallisuuden valvonta

Me Tukolla haluamme varmistaa, että hankkimamme, maahantuomamme, varastoimamme ja asiakkaille kuljettamamme tuotteet ovat turvallisia ja lainsäädännön mukaisia, ja säilyvät sellaisina aina kuluttajille asti. Käytännössä tämä tarkoittaa tuoteturvallisuuden takaavia toimintatapoja, kuten omavalvontaa ja sen mukaista toimivaa riskienhallintajärjestelmää, tilaus-toimitusketjun hallintaa sekä tiivistä yhteistyötä tavarantoimittajien ja viranomaisten kanssa.

Tukolla on myös erillinen järjestelmä takaisinvetotilanteisiin. Järjestelmällä varmistamme tehokkaan ja nopean toiminnan erilaisissa poikkeustilanteissa tarvittaessa Tukon varastolta aina kuluttajalle asti.

Tavarantoimittajan valinta

Kaikki Eldoradon tavarantoimittajat arvioidaan ennen yhteistyön aloitusta. Edellytämme, että tuotteiden valmistus noudattaa EU:n ja Suomen lainsäädäntöä ja tuotantoprosessit takaavat tuoteturvallisuuden, tuotanto-olot ovat vastuullisia ja vastaavat kestävän kehityksen periaatteita. Tavarantoimittajan valinnassa painotamme kolmannen osapuolen auditointia.

Tuko on jäsenenä BSCI:ssä. Se on eurooppalainen vähittäiskaupan auditointijärjestelmä, joka keskittyy erityisesti hankinnan sosiaalisen vastuun kysymyksiin. BSCI:n toimintaperiaatteet Code of Conduct ohjaavat myös Tukon toimittajavalintaa ja –yhteistyötä. Toimintaperiaatteet pohjautuvat YK:n ihmisoikeusjulistukseen, ILO:n oikeuksiin työelämässä ja lasten oikeuksiin. Tavoitteenamme on lisätä tavarantoimittajien tuntemusta vastuullisista toimintatavoista sekä parantaa työoloja koko hankintaketjussa.

Tuotteiden valinta

Uuden Eldorado –tuotteen kehitys ideasta valmiiksi tuotteeksi on monivaiheinen prosessi, jossa varmistetaan tuotteiden korkea laatu ja vaatimustenmukaisuus. Uutuustuotteet arvioidaan aina aistinvaraisesti asiantuntijaraadissa. Tarvittaessa tuotearviointeja täydennetään kuluttajaraadin testein. Tukon hankinnan, tuotelaadun ja tavarantoimittajien yhteistyönä syntyy tuotteelle spesifikaatio tarkkoine tuotekuvauksineen, jonka pohjalta laaditaan myös lainsäädännön mukaiset ja kuluttajalle selkeät pakkausmerkinnät.

Kaikille Eldorado-tuotteille on laadittu näytteenottosuunnitelma, jonka mukaisesti tuotenäytteet tutkitaan säännöllisesti ulkoisissa yhteistyölaboratorioissa. Näin varmistetaan myös tulosten puolueettomuus.

Kaikilta valikoimiin hyväksyttäviltä tuotteilta edellytetään, että ne ovat hankinnan periaatteiden mukaisia. Tämä on kuvattu mm. tuotelaatupolitiikassamme.

Kuluttajapalvelu

Omien merkkien ja Tukon maahantuomien tuotteiden kuluttajapalautteet käsitellään Tukon asiakaspalvelukeskuksessa. Vuosittain käsitellään noin 1400 kuluttajapalautetta, joista suurin osa liittyy tuotteessa havaittuun poikkeamaan. Näitä käsitellään yhteistyössä ostajan, tuotelaadun ja tavarantoimittajan kanssa. Mikäli kyseessä on vakavaksi luokiteltava tai samaan tuotteeseen toistuvasti kohdistuva laatupoikkeama, käynnistetään tuotteen ja sen saapumiserän tarkempi tutkinta.

Selkeät pakkausmerkinnät

Tuotteen pakkauksella erilaisine merkintöineen on tärkeä rooli asiakkaidemme palvelemisessa. Eldorado-tuotteiden pakkausmerkinnöissä on kiinnitetty huomiota selkeyteen ja helppolukuisuuteen. Pakkauksissa kerrotaan selkeästi tuotteen valmistusaineista ja ravintosisällöstä. Lisäksi tuotteen sisältämät allergeenit on korostettu lihavoinnilla. Pääsääntöisesti Eldorado-pakkauksista löytyvät myös kierrätysohjeet.

Jaa sivu