Korkea laatu

Eldorado-tuotteiden suunnittelu tehdään yhteistyössä tuotteita myyvien ketjujen kanssa. Lähtökohtana on suomalainen kuluttaja, jonka odotukset tuotteiden laadun ja hinnan suhteen ohjaavat aina tuotteiden hankintaa. Asiakkaat voivat olla varmoja, että Eldorado-tuotteiden laatuvaatimukset täyttävät ja ylittävät lainsäädännön vaatimukset. Niiden laatu asemoidaan markkinoiden valtamerkkien tasolle eli niiden laadussa ei ole tehty kompromissejä.

Kaikki Eldorado-tuotteet käyvät läpi tarkat laatutarkastukset sekä valmistusmaassaan että Suomessa. Laaduntarkkailuun käytetään puolueettomia EU:ssa hyväksyttyjä laboratorioita Suomessa, Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Suomessa korkean laadun varmistaa Tuko Logisticsin hankinta- ja laatuosasto.

Eldorado-tuotteet arvioidaan Tukon vertaamalla tuotteiden ominaisuuksia muihin markkinoilla oleviin tuotteisiin ja hankintaspesifikaatioissa asetettuihin vaatimuksiin. Elintarvikkeet arvioidaan aina aistinvaraisesti asiantuntijaraadissa. Non-food -tuotteissa asiantuntija-arviointeja täydennetään kuluttajatesteillä.

Eldorado-tuotteiden laatua valvotaan omavalvontaohjelmalla, jossa määritellään näytteenottotiheys, näytemäärä ja tehtävät analyysit. Uutuustuotteiden ensimmäinen tuotantoerä tutkitaan aina, ja saatuja analyysituloksia verrataan spesifikaatiossa oleviin tietoihin. Vain virheetön tuote päästetään myyntiin.

Tuotteiden laatua ja kuluttajien reaktioita niihin seurataan tiiviisti palautteiden perusteella. Tukon asiakaspalvelukeskus käsittelee Eldorado-tuotteita koskevat kuluttajilta ja ammattilaisasiakkailta tulleet palautteet. Saamme vuosittain noin 650 kuluttajapalautetta. Hyödynnämme kuluttajilta saatavaa palautetta olemassa olevien tuotteiden laadun parantamisessa että uutuustuotteiden kehittämisessä.

Omavalvonnan ja kuluttajapalautteiden tuloksia seurataan säännöllisesti ja tulokset käydään läpi myös tavarantoimittajien kanssa.

Jaa sivu